මේ ගමන දිගු වෙන්න පුළුවන්, කෙටි වෙන්නත් පුළුවන්
එහෙම දිගු,කෙටි ගමන් වල කළු, සුදු අහුමුළු සොයා පදවන යාත්‍රාව

Sunday, March 24, 2019

හදවතේ පැහැයනුඹේ හදවතේ පැහැය කුමක්ද ?
නුඹේ සිනහවේ අරුත කුමක්ද?
නොවැටහෙමි.

දෙදුනේ සත් පාට සොර ගෙන හදවතේ තවරා ගත්තද?
සද එළිය සොරගෙන් හිනාවෙ සඟවා ගත්තාද?
නොදනිමී.

නුඹ කෙලෙසක හමු උවාද?
නුඹ කොතැනකදී දුටුවාද?
නොවැටහෙමි.

සංසාරේ පුරුද්දට හමු උවාද?
නෙත් හැරී ලොව දකින්නට පෙර නුඹව දුටුවාද?
නොදනිමී.

මට නුඹ හිමි උවාද?
නුඹට මා හිමි උවාද?
නොවැටහෙමි.

නුඹ මට ආදරය පඬුරු කළ බවද,
මගේ ජීවිතය නුඹ නමින් පුජා කළ බව පමණක්,
මා දනිමි.

කුමක් නොවැටහුනද?, කුමක් දැනුනද?
මේ දැනෙන නුඹේ ආදරය පමණක්ම,
ඉතින් මා
අදහමි.
1 comment:

  1. nothing comes to my mind right now. just signing the attendance... :D

    ReplyDelete

තාම කවි ලියනවා

ඉඳහිටක ඉඳහිටක ඉඳහිටක මම තවම කවියක් ලියනවා නෑ.. ඇත්තටම නෑ.  අකුරක් දෙකක් ලියනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මම වචනයක් දෙකක් ගලපනවා කවියක් කියන්නට පුළුවන...