මේ ගමන දිගු වෙන්න පුළුවන්, කෙටි වෙන්නත් පුළුවන්
එහෙම දිගු,කෙටි ගමන් වල කළු, සුදු අහුමුළු සොයා පදවන යාත්‍රාව

Friday, March 29, 2019

ප්‍රේමයට කවියකු තරම් පෙම්වතෙකු නැත

ප්‍රේමය
මට මග හැරුණි
සමකාලීනයින් විදිති - විදවති


ප්‍රේමය
මම ලියමි
සමකාලීනයින් කියවති - විදිති


ප්‍රේමය
කිමැයි
ඔවුන් කිසිදාක නොකියති


ප්‍රේමය
මෙයැයි
මම ඔවුන්ට අකුරකින් පහදමි


කවිය
නුඹ පෙම්වතෙකි
ඔවුන් මට කියති


ඉදින්
ප්‍රේමයට
කවියකු තරම්
පෙම්වතෙකු නැති
මම ඔවුන්ට කියමි.1 comment:

  1. ප්‍රේමය
    මට මග හැරුණි
    සමකාලීනයින් විදිති - විදවති

    පත්තරේට දැන්වීමක් දාමු

    ReplyDelete

C ට ආදරෙන්,

  ආදරණිය C, දන්නවද? C. මම කියන්නෑ මම ලිව්ව හැම කවියක්ම ඔයා වෙනුවෙන් ලිව්වා කියලා. හැබැයි ඒ ලියන හැම වේලාවකදීම ඔයා මගේ මතකයේ හිටියා. මිනිස්සු...