මේ ගමන දිගු වෙන්න පුළුවන්, කෙටි වෙන්නත් පුළුවන්
එහෙම දිගු,කෙටි ගමන් වල කළු, සුදු අහුමුළු සොයා පදවන යාත්‍රාව

Thursday, May 23, 2019

ආදරේත් මහ පුදුමයක්මයි

බිදුනු හසරැලි අතින් ඇහිදන
සොඳුරියේ නුඹ එදා කී ලෙස
ආදරේ මහ අරුමයක්මයි
කුළුදුලේ හිත මියැදිලා ගිය
ආදරේත් මහ පුදුමයක්මයි

ගොළු හදින් ඇසින් ඇස එක ඉඟියකින්
සොඳුරියේ නුඹ හා බෙදාගත්
ආදරේ මහ පුදුමයක්මයි
අතින් අත හැර හිතින් අල්ලන
හැඟුමකින් වෙලා රිදවන
ආදරේත් මහ අරුමයක්මයි


කියා නොකියා හිත කොනිත්තා සිහිනෙකින්
සොඳුරියේ නුඹ ඇවිත් යන විට
ආදරේ මහ අරුමයක්මයි
කියනු බැරි වී සිතා ලත වෙන
සුසූමකින් යළි සිතට ගුළිවන
ආදරේත් මහ පුදුමයක්මයි


3 comments:

  1. කියනු බැරිවී සිතා ලතැවෙන ආදරෙත් මහ පුදුමයක්මයි. ලස්සනයි.

    ReplyDelete

හපුතලේ අතර මඟ

වියළි දුවිලි එක්ක හුස්ම ගද්දී , ඒ දුවිල්ලත් එක්ක ඔට්ටු වෙද්දී , ජිවිතේ ඒ දුවිලි හුළඟටම සින්න කරලා මිනිස්සු වෙන්න හීන දකිද්දී , හැමදාමත් හැ...