මේ ගමන දිගු වෙන්න පුළුවන්, කෙටි වෙන්නත් පුළුවන්
එහෙම දිගු,කෙටි ගමන් වල කළු, සුදු අහුමුළු සොයා පදවන යාත්‍රාව

Tuesday, October 8, 2019

රාත්‍රිය දිගු වන්දනා ගමනක්

රාත්‍රිය දිගු වන්දනා ගමනක්
⁣සුහද ඔබ මා ලග නැතත්
දෙනෙත්⁣ නොපියා පහන් කළ යුතු
මතක නටඹුන් හිතින් පිරිමදිනා
රාත්‍රිය දිගු වන්දනා ගමනක්


ඉටි පහන් සැළි සැළී පවසයි
බිඳි ගිය හැටි ප්‍රේමයක්
කඳුල තරමට නොවේ නම් දඬුවමක්
රාත්‍රිය ගෙන එන්න දිගු මරණයක්
නිමා නොවෙනා ප්‍රේම පුවතක
රාත්‍රිය දිගු වන්දනා ගමනක්


ප්‍රේමයට යාදිනිය වී මම
හඩා වැටුණම සත් දිනක්
මතක තරමට නොවේ නම් ශෝකයක්
රාත්‍රිය ගෙන එන්න දිගු මරණයක්
නින්ද එන යන නැවිදින් ඉන්නා
රාත්‍රිය දිගු වන්දනා ගමනක්


1 comment:

  1. රාත්‍රිය දිගු වන්දනා ගමනක්
    හ්ම්ම්ම්ම්

    ReplyDelete

අපි වගේ පිරිමි හරි පව් නේද?

ඔබේත් මගෙත් සමහර සංවාද මතකයට එයි හවස්වරු වල බෝතල් මුඩී ගැලවී වෙන් වෙන වෙලක් අද්දර ඉඩමක කාමර තුනක තනි මහල් නිවසක් ඒ තමයි ඔබේ හීනය මුළු නිවසම...