මේ ගමන දිගු වෙන්න පුළුවන්, කෙටි වෙන්නත් පුළුවන්
එහෙම දිගු,කෙටි ගමන් වල කළු, සුදු අහුමුළු සොයා පදවන යාත්‍රාව

Wednesday, October 23, 2019

නන්දා


ඊයෙ හවසත් නන්දා
පපුව හරියට ඇදුම් දුන්නා
නොකියා හිටියේම හංගා
ඔය හිතත් ගැස්සේනා හින්දා

ඔන්න ඔහේ ඕන නෑ නන්දා
කිව්වා කියලා වැඩක් වෙයිද මන්දා
සිඩ්නිවලටත් හිම වැටෙන හින්දා
දරුවන්ට කරදරත් ඇති නන්දා

එන යන අය අතර නන්දා
අපි විතරක් ඉතුරු වෙන්නැ
බුදු පාන තියන වේලාවට හැන්දැ
දැන් මටත් මල් අත ගස්සන්න නන්දා

ඉස්සර වගේ ජෝඩු වී දෙන්නා
වෑ කන්දේ ඇවිදිමුද නන්දා
ඉපනැල්ලේ සෙල්ලමේ ඉන්නා
ගැටවු පද හදපුදෙන් නන්දා

වම් පපුවේ සිද්ධාර්තේ ගාද්දී හඬනා
අත ඇල්ලුවාමත් රවාගෙන ගස්සා
මල කෝලං කියා යනවා නම් හිත රිද්දා
තව හුස්මක් මොකට අපි මැරිලානේ නන්දා

සංසාර චක්කරේ දන්නා
දහම් පාසල් ගුරුතුමී නන්දා
පපුව රිදෙනා වෙලාවට හැන්දැ
වෙයං මට අර ඉස්සරම නන්දා

1 comment:

C ට ආදරෙන්,

  ආදරණිය C, දන්නවද? C. මම කියන්නෑ මම ලිව්ව හැම කවියක්ම ඔයා වෙනුවෙන් ලිව්වා කියලා. හැබැයි ඒ ලියන හැම වේලාවකදීම ඔයා මගේ මතකයේ හිටියා. මිනිස්සු...