මේ ගමන දිගු වෙන්න පුළුවන්, කෙටි වෙන්නත් පුළුවන්
එහෙම දිගු,කෙටි ගමන් වල කළු, සුදු අහුමුළු සොයා පදවන යාත්‍රාව

Sunday, June 3, 2018

ඔබටඔබව සිහිවන විට
අහස දෙස බලමි. එක්වර
ඒ තමයි මම දැන් දන්න
කඳුළු නවතන එකම එක විදිහ


2 comments:

  1. එතරම් සොඳුරු සෙනෙහසක්.
    අගෙයි.
    ජයවේවා!!!

    ReplyDelete

කැමැත්තෙමි

මම ලියන්නට කැමැත්තෙමි. මහ පොළව මත හිද , මහ විසල් අහස ගැන....   මම සිතන්නට කැමැත්තෙමි. තත්පරත් මියෙන අවකාශයක සිට , හිතක නොමියෙන සිනහවන් ගැන.....