මේ ගමන දිගු වෙන්න පුළුවන්, කෙටි වෙන්නත් පුළුවන්
එහෙම දිගු,කෙටි ගමන් වල කළු, සුදු අහුමුළු සොයා පදවන යාත්‍රාව

Tuesday, February 25, 2020

මා කියවු ගැහැණු හිත් 1. මාතාහරී

වසා උඩු කය රැඟුම් පානා
මාතාහරීට හිතක් නැති බව
මුවින් මුව හැමදෙනෙකු සවනත
කෙදිරූ පරසිඳු රහසක් වුනා

මාතාහරීගේ සැලෙන බද
සොරාගත් කුල ඹබර හිත්
දුටුවේ නැතුවට මාගරිතාට
තියෙන්නට ඇති ලාදළු හිතක්


සඳක් බැස ගිය පසු වුවත්
මාගරිතාට කඳුළු එන්නැති
රැඟුමකින් නවතන්න බැරි උව
ඇගේ හිත පතුලෙන් උපන්


දස මසක් ඇ කුස දරා ගෙන
බිහි කරපු ඒ දරු දෙදෙන ගැන
හැඩුම් නාවයි ඇගේ දෑසට
පිළිගන්න පුළුවන්ද ලෝකේට


මරණයේ සෙවණැල්ල ලඟදී
හාදුවක් පා කර සීනාසැලුවේ
මාගරිතාද මාතාහරී දැයි
සිතන්නට නම් කාට හැකිවේද

No comments:

Post a Comment

අපි වගේ පිරිමි හරි පව් නේද?

ඔබේත් මගෙත් සමහර සංවාද මතකයට එයි හවස්වරු වල බෝතල් මුඩී ගැලවී වෙන් වෙන වෙලක් අද්දර ඉඩමක කාමර තුනක තනි මහල් නිවසක් ඒ තමයි ඔබේ හීනය මුළු නිවසම...