මේ ගමන දිගු වෙන්න පුළුවන්, කෙටි වෙන්නත් පුළුවන්
එහෙම දිගු,කෙටි ගමන් වල කළු, සුදු අහුමුළු සොයා පදවන යාත්‍රාව

Thursday, February 27, 2020

එදා පෙන්නු අහසමයි

නුඹට මම, මටද නුඹ
ආදරේ යැයි ගිවිස ගත් විට
නුඹ මනින ප්‍රේමයේ පළලට
එදා පෙන්නු අහසමයි මෙය

මම නුඹට, නුඹද මට
ආදරේ යැයි ගිවිස ගත් දින
නොසැලෙනා මහා පව්වකි
නුඹම සම කළ නුඹේ ප්‍රේමය

සැලි සැලී ඉරි තැලි යන විට
කැඩි කැඩී බිදි යන විට
බලා හිදි ප්‍රේමයෙ මේ කුළු
සුසූම් සැගවුව අහසමයි මෙය


No comments:

Post a Comment

අපි වගේ පිරිමි හරි පව් නේද?

ඔබේත් මගෙත් සමහර සංවාද මතකයට එයි හවස්වරු වල බෝතල් මුඩී ගැලවී වෙන් වෙන වෙලක් අද්දර ඉඩමක කාමර තුනක තනි මහල් නිවසක් ඒ තමයි ඔබේ හීනය මුළු නිවසම...