මේ ගමන දිගු වෙන්න පුළුවන්, කෙටි වෙන්නත් පුළුවන්
එහෙම දිගු,කෙටි ගමන් වල කළු, සුදු අහුමුළු සොයා පදවන යාත්‍රාව

Tuesday, March 24, 2020

සිතුවම ඇගේ සිතුවිලි මගේ - 1


සම්ප්රදාය,සංස්කෘතිය හා සදාචාරය රැකෙන්නේ ගැහැණිය ස්වේච්චාවෙන්ම කැප කරනු ලබන්නා වු ඇගේ නිවහල් බව පසුපසය.
 
යම් විටෙක සිරස් සමාජ රේඛාවක ඇය තිරස් ගමනක යෙදෙන්නේ ද, ස්වකීය අභිමතය පරිදි ලෙන් දොරගුළු බිද දමන්නේ ද, නිදහස් චින්තනයේ වෙලෙන්නේ ද ඇය විසින් ඉදිරි සියවසක ප්රෞඩ ඉතිහාසය මරා දමනු ලබන්නේ වෙයි. 
 
එම නිසාම ඵෙතිහාසික චුම්භනයෙන් අභිමන් ලද්දෝ ගැහැණිය කේන්ද්රකරගත් සංවෘත්තයක සිට ඇයව ආරක්ෂා කරනු ලබන්නේ වෙයි.
 
 

No comments:

Post a Comment

අපි වගේ පිරිමි හරි පව් නේද?

ඔබේත් මගෙත් සමහර සංවාද මතකයට එයි හවස්වරු වල බෝතල් මුඩී ගැලවී වෙන් වෙන වෙලක් අද්දර ඉඩමක කාමර තුනක තනි මහල් නිවසක් ඒ තමයි ඔබේ හීනය මුළු නිවසම...