මේ ගමන දිගු වෙන්න පුළුවන්, කෙටි වෙන්නත් පුළුවන්
එහෙම දිගු,කෙටි ගමන් වල කළු, සුදු අහුමුළු සොයා පදවන යාත්‍රාව

Monday, June 15, 2020

මට පුදුම


මට පුදුම ; අදත් ඔබ,
එතැන එලෙසම මඟ බලන්ඉන්නෙකට
වසා ගත් මුවින් මද සිනා වපුරන එකට

මට පුදුම ; අදත් ඔබ,
මහ රෑක අහම්බෙන් සිහින නොදකින එකට
යාම තුන නිදි නැතුව කවිම ලියනා එකට

මට පුදුම ; අදත් ඔබ,
වතාවක් එක එන්නයැයි නොකියන එකට
ආවොතින් නවතින්න ඉඩ තබා ඇති එකට

මට පුදුම ; අදත් ඔබ,
මුසලම සෘතුවක තුහින පිහදන එකට
වස්සාන සෘතුවක පැහැය සඟවන එකට

මට පුදුම අදත් ; ඔබ,
ඒ අහස මඟ හැරුණු තරු කිණිති හොයනෙකට
එයත් දැන දැනම හඳට මා මුවා වී ඉන්නෙකට


No comments:

Post a Comment

අපි වගේ පිරිමි හරි පව් නේද?

ඔබේත් මගෙත් සමහර සංවාද මතකයට එයි හවස්වරු වල බෝතල් මුඩී ගැලවී වෙන් වෙන වෙලක් අද්දර ඉඩමක කාමර තුනක තනි මහල් නිවසක් ඒ තමයි ඔබේ හීනය මුළු නිවසම...