මේ ගමන දිගු වෙන්න පුළුවන්, කෙටි වෙන්නත් පුළුවන්
එහෙම දිගු,කෙටි ගමන් වල කළු, සුදු අහුමුළු සොයා පදවන යාත්‍රාව

Friday, June 26, 2020

වෙන් කළ බිම් වෙත යන්න

පක්ෂියාණනි,
මෙහි ගීත නොඟයන්න,
වෙන් කළ බිම් වෙත යන්න
ඉපල් වුන තුරුහිසක
කැදැල්ලක් නොහදන්න
මනමාලි ගෙන එන්න
වෙන් කළ බිම් වෙත යන්න

උරගමහතුනි අහන්න,
හොඳම බිම් කඩ තෝරන්න
ඉක්මණින් එවෙත පිවිසෙන්න
වේ හුඹස් සත් මහල් උස් උන
රම්‍ය සුරම්‍ය සුභ
කැමති පරිදි නම් කරගන්න
වෙන් කළ බිම් වෙත යන්න

සිවුපාවනි,
හැකි පමණ, හැකි පමණ
ගර්ජනද තර්ජනද කළ හැකිය
විගස වෙන් කළ බිම් වෙත යන්න
නිදහසේ සරන්න, තුටු සිතින් වසන්න
දුබලයින් හඹන්න, දැන් ඉතිං
යෙහෙන් වැජඹෙන්න

ගංගාවනි,
රිසි අයුරින් ගලන්න
වනස්පතියනි,
කැමති ලෙස වැවෙන්න
වෙන් කළ බිමෙහි
කැමති පරිද්දෙන් ඉඩ සදා ගන්න

කඳුලියනි,
නොසුදුසු බිමක නම්
වෙන් කළ බිමට යා නොහැකි තැන
වහ වහා පොළෝ ගැබ්හි ගිලෙන්න

තැපැල් වැඩ වර්ජනය ඉවරයි
තැපැල් පත් ලැබුනු විගසම
නිවස්නා අතැර ඉක්මණින් පිටවන්න

"අභය" යැයි නම් කළ බිමට
නොයා හිඳ සතුනි, පසුව
තිරිසනුන්යැයි මිනිසුන්ට නොකියන්න

මුතුන් - මිත්තනි මම හරි නේද?
දැන් ගැටළු සමාප්තයි
ඔබ සැනසීමෙන් නිදන්න.1 comment:

  1. වෙනත් කවරදාකවත් නොවූ සීඝ්‍රතාවයකින් ලක්දිව පරිසරය අනුභව කරමින් සිටී!

    ReplyDelete

කැමැත්තෙමි

මම ලියන්නට කැමැත්තෙමි. මහ පොළව මත හිද , මහ විසල් අහස ගැන....   මම සිතන්නට කැමැත්තෙමි. තත්පරත් මියෙන අවකාශයක සිට , හිතක නොමියෙන සිනහවන් ගැන.....