මේ ගමන දිගු වෙන්න පුළුවන්, කෙටි වෙන්නත් පුළුවන්
එහෙම දිගු,කෙටි ගමන් වල කළු, සුදු අහුමුළු සොයා පදවන යාත්‍රාව

Saturday, April 20, 2024

පිළිතුරු

 


දිලෙන අහසක
නොදිලෙනා තරුවකින්
නොඅසන්න ඊට හේතුව
"සත සහශ්‍ර ගණනකට පෙර
දුහුවිලි කුණාටුවක්"
ඒ විය හැකියි එයට උත්තරය

සයුර හමුවන්න පෙරදීම
සීඳී ගිය ගඟුළකින්
නොඅසන්න ඊට හේතුව
"නම ගමත් වගතුගත් නොසොයා
ඉඩෝරයකට පෙම් බැඳීමක්"
ඒ විය හැකියි එයට පිළිතුර

සමතලා තැනිතලා බිමක
හුදකලා උන කන්දකින්
නොඅසන්න ඊට හේතුව
"මල් පිපුණු පුංචි ගසකට
හෙවන වෙන පොරොන්දුවක්"
ඒ විය හැකියි එයට පිළිතුර

රෝස මල් උයනක
මල් නොපිපි ගසකින්
නොඅසන්න ඊට හේතුව
"විසුණු වන පෙති දැක
රළු සුළඟ ගැන ඇති  බියක්"
ඒ විය හැකියි එයට පිළිතුර

බැබලීම සඳට දී
සයුරකට මුවා වන ඉරකින්
නොඅසන්න එයට හේතුව
"ඉරට නැති විය හැකියි
සඳේ බැබලීම තරම් සතුටක්"
ඒ විය හැකියි එයට පිළිතුර

ඉතිං එක දිනකදි
ඔබව විමසන මිනිසුන්ගෙන්
නොඅසන්න එයට හේතුව
කිසිවක්ම නොකියා
නිහඬ වී හිනැහෙන්න
ඒ තමයි  එයට "හොඳම" පිළිතුරNo comments:

Post a Comment

ආදරේ නොලැබෙන මිනිස්සු

මට හිතෙනවා මනුස්සයෙකුට මේ ලෝකේ ආදරේ නැතිව යනවා ආදරේ නොලැබෙනවා  කියන්නේ ඒ මනුස්සයා හරියට ඇවිදින මළ මිනියක් වගේ වෙනවා  කියලා. ඔයා එහෙම ඇවිදින ...