මේ ගමන දිගු වෙන්න පුළුවන්, කෙටි වෙන්නත් පුළුවන්
එහෙම දිගු,කෙටි ගමන් වල කළු, සුදු අහුමුළු සොයා පදවන යාත්‍රාව

Thursday, April 18, 2019

මහවැලිය විතරමද?

කළු ගඟ දියත්
දරන් ඉන්නවා
පෙම් කතා වල
කඳුළු බර

නයිල් දිය
පිස හමන
සුළගේත්
දැවටෙනවාමයි
ප්‍රේමය

ගංගා ගඟත්
එ් තරම් හැඩ උනේම
වැටුණු හින්දයි
වැන්දඹු කඳුළු කැට

ඉතිං සොඳුර 
තවමත් නුඹට

මහවැලිය විතරමද?


No comments:

Post a Comment

කැමැත්තෙමි

මම ලියන්නට කැමැත්තෙමි. මහ පොළව මත හිද , මහ විසල් අහස ගැන....   මම සිතන්නට කැමැත්තෙමි. තත්පරත් මියෙන අවකාශයක සිට , හිතක නොමියෙන සිනහවන් ගැන.....