මේ ගමන දිගු වෙන්න පුළුවන්, කෙටි වෙන්නත් පුළුවන්
එහෙම දිගු,කෙටි ගමන් වල කළු, සුදු අහුමුළු සොයා පදවන යාත්‍රාව

Saturday, May 16, 2020

පිටු අතර


ඒ සුදු රෝස මල
ඔබ තවම පරිස්සම් කරනවද?

පිටු අංක
එකසිය පනත් හය
පිටු අංක
එකසිය පනස් හත
අතර මැද, ඒ තමයි
ආදරේ වෙනුවෙන්
මලක් හිර උන තැන

එපා දැන්, ඒ පොතේ පිටු පෙරළන්න
වියලුණු මලක් මිස
කොහිද දැන් එහි සුදු රෝස
අනිත් එක ඉතිං;
නිදහසක් මොකටද?
හිරවෙලා ඉඳ මියුණු මලකට

එත් මට එක උදව්වක් කරනවද?
මතක නම් ඒ පොතේ නම කියනවද?
මල තැබු තැන මම, ඉරි ඇන්ද වචන පෙළ
කැමති, ආයෙමත් එක් වරක් මතකෙට ගන්න.


1 comment:

නිද්‍රාව.

 මම හිටියේ නිද්‍රාවක. ඔහේ එහෙට මෙහෙට පාවෙවී. ඒත් එහෙම පාවෙන ගමන් මම ආදරේ කරන්න ගත්තා." ආදරේ කරන්න " ඔයා එහෙම අහන්න ඉඩ තිබ්බා "...